Bezoek onze locatie:
Europaweg 2b
8181 BH Heerde
Bel ons:
0578-750229
06-23874757
Stuur ons een mail:
Openingstijden:
op afspraak
Doneren:

NL03TRIO 0379293846

Over ons

Over ons:

Stichting Clarity Verslavingszorg (Clarity staat voor helderheid en duidelijkheid)  is een stichting met een maatschappelijk doel voor ogen, namelijk;  zorg, begeleiding en hulp bieden aan mensen die zelf kampen met een verslaving en/of de gevolgen van een verslaving, maar tevens bieden wij de hoogstnoodzakelijke hulp aan hun naastbetrokkenen.

SCV is een vernieuwende aanbieder van zorg in de verslavingszorg en richt zich voornamelijk op de vervolgzorg en dan met name gerelateerd aan alcoholverslaving en de eventuele hierdoor ontstane maatschappelijke problemen in de breedste zin van het woord.

Dat sluit niet uit dat personen met een andere verslavingsproblematiek ook voor zorg en hulp terecht kunnen bij SCV.

Het stoppen met wat voor verslaving dan ook is volgens SCV slechts de eerste stap naar een blijvend herstel. Om in herstel te blijven is het belangrijk dat de gevolgen van een verslaving
goed in kaart worden gebracht en worden  

 

vastgelegd in een zorgplan. Een zorgplan is op maat gemaakt en is de leidraad tot blijvend herstel. Deze zorg noemen we bij SCV: Vervolgzorg.

 Om een goed resultaat te behalen is het belangrijk, en in veel gevallen ook noodzakelijk, dat de eventuele naastbetrokkenen van de verslaafde op de juiste manier worden betrokken bij de zorg en hulp die SCV aanbiedt aan de verslaafde.

Maar SVC gaat veel verder! Ook de naastbetrokkenen van een verslaafde kunnen terecht voor hulp en ondersteuning bij SCV. Bij SCV kunnen zij met hun vragen en zorgen terecht bij gediplomeerde ervaringsdeskundigen.

Naast bovenstaande hulp doet SCV ook aan voorlichting,  gegeven via lezingen op scholen, bedrijven en (sport) verenigingen want voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Ook voor het verzorgen van voorlichting kunt u contact opnemen met Clarity Verslavingszorg.

Initiator

De initiator van SCV is de in 1962 te Dordrecht geboren Harm Huizenga.

Sinds 1 augustus 2016 is hij werkzaam als gediplomeerd counselor bij verslaving en heeft zijn eigen praktijk gestart met de naam; Clean 4 Today Point. (www.clean4todaypoint.nl)

Zijn motivatie om SCV te stichten komt voort uit zijn eigen (behandelde) alcoholverslaving. Jarenlang was hij verslaafd aan de alcohol en raakte daarbij ook nog zwaar depressief. Voor zijn verslaving was hij jarenlang werkzaam in de transportwereld en was hij directeur van zijn eigen transportonderneming, Huizenga Transport Internationaal. Deze onderneming heeft hij door medische problemen in 2006 definitief moeten staken.             

Droom

Daarnaast heeft Harm een droom: een varend safehouse. Het begrip safehouse staat binnen de verslavingszorg bekend als een plek, waar mensen zich veilig kunnen voelen, nadat ze bijvoorbeeld een klinische opname in een verslavingskliniek hebben gehad en na korte of lange opname nog niet in staat zijn  om zelf de regie over hun leven te voeren. Bij een regulier safehouse zijn de verleidingen om weer in het oude gedrag terug te vallen groot, vandaar dat Harm met de optie van een varend safehouse kwam. De cliënt is omgeven door water, is  onder professionele begeleiding een langere periode met maximaal 6 cliënten aan boord van een jacht. Daar vinden de juiste therapiën plaats om een verantwoorde terugkeer in de maatschappij te realiseren. Aan wal zal de coaching op maat verdergaan.

Het bestuur van clarity

Dhr. P. Bregman

Voorzitter

Peter Bregman, 55 jaar en was in 2007 medeoprichter van PM Belastingadviseurs, dat zich bezighoudt met ondersteuning van MKB ondernemers op financieel-administratief terrein.

Toen PM in september 2017 werd omgedoopt tot PM  Ondernemend werd Peter aangesproken door Harm Huizenga, de initiator van de stichting, en was hij meteen enthousiast. De betrokkenheid van Peter komt mede voort uit zijn privéleven, waar hij de zorg heeft over twee pleegkinderen die als ongeboren kind gezondheidsschade hebben opgelopen van alcoholgebruik.

Dhr. J. van der Linden

Secretaris

John van der Linden, geboren in 1960 is docent Duits en Culturele & Kunstzinnige Vorming. In dat kader is hij ook lidvan de werkgroep “Deutsch macht Spaß”, die zich inzet voor de Duitse Taal in Nederland en ook lesmateriaal  voor het vak Duits produceert. Hij verzorgt bedrijfscursussen Duits onder de naam van “Dom Tilia”. De kunstzinnige interessevindt zijn weerslag in het mede-eigenaarschap van kunstgalerie “Lindeman”. Tevens is hij secretaris van het Voerman-Museum te Hattem. Door zijn maatschappelijke betrokkenheid bij diverse instellingen en verenigingen heeft hij een enorm netwerk wat hij graag voor SCV inzet.

Mevr. Leonore Eijlander

Penningmeester:                  

Dhr. B. Ijzerman

Alg. Bestuurslid:                     

Bert IJzerman, 62 jaar en is sinds 2009 werkzaam als zelfstandig MFn register- en rechtbank mediator met als specialisatie familiezaken.

Bert IJzerman heeft een duidelijke motivatie. Hij zegt:” ieder mens heeft zijn eigen normen en waarden!” Gebaseerd op persoonlijke ervaringen vormen deze een waarheid.

Deze waarheid kan tot een groot verschil van mening en handelen leiden.

Iedereen heeft zijn eigen waarheid. De kunst van het leven is om ondanks verschil van mening, verbindingen te leggen en deze te onderhouden. Daardoor ontstaat er vertrouwen. Dit vertrouwen realiseert een duurzame win-win situatie. Als mensen-mens is Bert IJzerman iemand die de persoonlijke contacten opzoekt. Eerlijk is een woord dat overal in zijn leven en werk terugkomt: eerlijke keuken, eerlijke kansen, eerlijke hulp!

Bert biedt hulp als mensen blijven vasthouden aan hun eigen waarheid bij een dreigend conflict.

Dhr. B. Snikkers

Alg. Bestuurslid:

Bernard Snikkers, 57 Jaar en in het dagelijks leven Senior Technisch Projectleider.

Bernard is een bevlogen mens met interesse in het welzijn van anderen, in zijn jeugd heeft hij ondervonden wat het is om in de nabijheid van een verslaafde te moeten leven, en welke impact dat kan hebben. Hij heeft uiteindelijk zelf zijn weg gevonden om hier mee om te gaan. Daarnaast is Bernard een enthousiast watersporter. De droom van Harm, om zowel verslaafden als hun directe omgeving te helpen en bij te staan, zo mogelijk varend op een schip, sprak hem dermate aan dat hij graag helpt om deze droom tot realiteit te brengen.

Behandelmethoden

Intake
Zorgplan
Nazorg

 

Bezoek onze locatie: 
Europaweg 2b, 8181 BH Heerde

Bel ons:
0578-750229
06-23874757

Doneren:

NL03TRIO 0379293846

Stuur ons een mail:

info@clarityverslavingszorg.nl
Openingstijden:
op afspraak
© 2019 clarityverslavingszorg.nl All Rights Reserved | Design by Copycentre Epe