Op 24 mei 2018 zag de Stichting Clarity Verslavingszorg in Heerde het levenslicht. Clarity richt zich met name op vervolgzorg aan verslaafden (waaronder alcohol) en hun naastbetrokkenen. De stichting komt dus pas in beeld nadat mensen een intensieve behandeling hebben ondergaan.

Clarity oftewel “helderheid” heeft geen winstoogmerk en bezit de ANBI status. De inkomsten van Clarity bestaan enerzijds uit cliëntgelden en anderzijds uit donaties en subsidies.

Helaas komt verslaving ook in onze regio veel voor en blijkt de stichting in een behoefte te voorzien. Peter Bregman, voorzitter van het stichtingsbestuur, vertelt: “zoals bekend is verslaving een probleem waarmee iemand niet gemakkelijk naar buitenkomt. Om de stichting in beeld te brengen bij het publiek en de toegankelijkheid te verbeteren hebben we besloten een steunpunt in te richten”. Het steunpunt bestaat uit een bescheiden kantoor aan de Europaweg 2b te Heerde.

Op vrijdag 24 mei, op de dag dat de stichting haar eerste verjaardag viert, is er een open huis van 16-18 uur. De officiële openingshandeling zal worden verricht door wethouder Wolbert Meijer.

Harm Huizenga uit Wapenveld kampte zelf jarenlang met een alcoholverslaving en schreef hierover een boek. Hij is initiatiefnemer van Clarity en is thans werkzaam als hulpverlener. Harm geeft aan: “het geeft mij enorm veel voldoening om anderen te helpen die helzelfde hebben meegemaakt als ik. Bovendien hoop ik van harte dat door de opening van ons steunpunt verslavingsproblemen uit de taboesfeer raken.”

Vanwege de groei van activiteiten is Clarity tevens op zoek naar uitbreiding van haar bestuur (thans 4 personen) met een of twee mensen die kennis hebben van verslavingszorg. Het komende jaar zal in het teken staan van verdere professionalisering van de stichting en haar werkzaamheden. Hierbij zullen ook meer professionele hulpverleners nodig zijn, zodat de inkomsten ook zullen meegroeien.

Peter Bregman sluit af: “de reacties op Clarity zijn tot nu toe verrassend positief. We nodigen hierbij eenieder uit de omgeving uit om nader met ons kennis te maken op 24 mei.””

De ontvangst is overigens sober in dubbel opzicht. Tevens kan men het boek van Harm kopen en/of zich inschrijven als donateur. Uiteraard is de stichting ook online te vinden via www.clarityverslavingszorg.nl.