Bezoek onze locatie:
Europaweg 2b
8181 BH Heerde
Bel ons:
0578-750229
06-23874757
Stuur ons een mail:
Openingstijden:
op afspraak
Doneren:

NL03TRIO 0379293846

Behandelmethoden

De Nazorg

De resultaten van de behandeling en/of hulp en de nog mogelijke vervolgstappen worden met jou en eventuele naastbetrokkenen en eventuele verwijzer besproken. SCV hanteert het volgende stappenplan:

  • Je krijgt een gesprek met je behandelaar. Tijdens dit gesprek wordt de gehele behandeling geëvalueerd. Vervolgens krijg je aansluitend een gesprek met je regiebehandelaar.
  • In beide gesprekken wordt in goed overleg, eventueel ook nog met de verwijzer, besloten of de behandeling beëindigd kan worden.
  • Daarbij worden de doelen, die zijn vastgelegd in het zorgplan, betrokken.
  • Indien er een klachtenlijst is afgenomen, zoals de SIPP, dan zal deze in het gesprek worden doorgenomen.
  • Er zal met je afspraken worden gemaakt met betrekking tot een eventuele terugval.
  • Er wordt een “ontslagbericht” met het verloop van de behandeling en gemaakte afspraken toegestuurd naar de verwijzer en/of huisarts.
  • Gedurende 1 jaar zal er periodiek met jou en eventueel naastbetrokkenen contact worden opgenomen.
  • Jou en je  eventuele naastbetrokkenen zal gevraagd worden een ROM in te vullen.

Terugval of hernieuwde klachten

Jij en/of  eventuele naastbetrokkenen kunnen als volgt handelen als er na afsluiting van de behandeling sprake is (geweest) van terugval of crisis:

Als je en/of eventuele naast betrokkenen binnen een beperkte periode (meestal minder dan 3 maanden) opnieuw klachten of andere problemen ervaart, kan jij en/of  eventuele naastbetrokkenen contact opnemen met de CA van SCV. Er zal dan in overleg met de voor de jou bekende behandelaar bekeken worden wat in de huidige situatie noodzakelijk is. Dit kan ook via E-Health gebeuren.

Als er sprake is van het stoppen van de behandeling met wederzijdse instemming dan zijn er afspraken gemaakt over hernieuwde aanmelding. Als je na een langere periode je weer aanmeldt wordt er een inschatting gemaakt van de ernst en een nieuwe intakeprocedure voorgesteld.

 

 

Behandelmethoden

Intake
Zorgplan
Nazorg

 

Bezoek onze locatie: 
Europaweg 2b, 8181 BH Heerde

Bel ons:
0578-750229
06-23874757

Doneren:

NL03TRIO 0379293846

Stuur ons een mail:

info@clarityverslavingszorg.nl
Openingstijden:
op afspraak
© 2019 clarityverslavingszorg.nl All Rights Reserved | Design by Copycentre Epe