Bezoek onze locatie:
Europaweg 2b
8181 BH Heerde
Bel ons:
0578-750229
06-23874757
Stuur ons een mail:
Openingstijden:
op afspraak
Doneren:

NL03TRIO 0379293846

Behandelmethoden

Het intakegesprek (Vrijblijvend en gratis)

In het intakegesprek zal een medewerker van Clarity een duidelijk beeld van je problematiek willen krijgen. Voorwaarde voor een later op te stellen behandelvoorstel is volledige openheid van jouw kant. Dat zorgt er namelijk voor dat er na het intakegesprek in samenspraak met jou, de regiebehandelaar en de aangewezen counselor, het op jouw afgestemde behandelvoorstel in een zorgplan komt te staan.

We willen een gedetailleerde beschrijving kunnen geven van je klachten en wat de gevolgen van je verslaving voor jezelf en medebetrokkenen zijn. Misschien heb je al enige vorm van therapie gehad en zal een uitwisseling van ervaringen leiden tot het oppakken van dezelfde therapievorm of kiezen we samen voor een andere geschiktere therapie. Daarnaast bekijken we welke behandelaren en andere professionals , medewerkers (bijvoorbeeld: mediator) er ingeschakeld moeten worden. Het hieruit gevormde behandelvoorstel wordt weer uitgewerkt tot een op maat gemaakt zorgplan.

Zowel jij, de regiebehandelaar en de counselor ondertekenen dit zorgplan. Ook de eventuele naastbetrokkenen van jou die ook betrokken zijn in het behandelingstraject ondertekenen dit in samenspraak op maat gemaakte zorgplan. Staat het zorgplan dan tot het einde van de behandeling definitief vast? Nee, zodra jij en eventuele naastbetrokkenen in de zorg van Clarity zijn opgenomen wordt het zorgplan regelmatig binnen het MDO (Multi Disciplinair Overleg) geëvalueerd en zo nodig aangepast.

Met wie krijg je te maken?

Behandelaar

Het eerste aanspreekpunt voor jou is je directe behandelaar, meestal een counselor. Deze heeft geregeld MDO’s met alle medewerkers en behandelaars van Clarity.

De regiebehandelaar

Deze stelt de diagnose en bepaalt wat voor behandeling er voor jou en eventuele naastbetrokkenen geboden is en ziet toe op de naleving en uitvoering hiervan.

De regiebehandelaar zit het MDO van de behandelonderdelen voor en is inhoudelijk verantwoordelijk voor de zorg die onder zijn of haar verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd, waarbij nadrukkelijk het handelen van de medebehandelaars binnen de eigen professionele standaarden, bekwaamheid en bevoegdheid valt.

De verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar houdt in dat deze vaststelt dat de behandeling volgens het op maat gemaakte zorgplan wordt uitgevoerd en dat de benodigde bekwaamheid daartoe aanwezig is

 

Hoe ziet je begeleiding eruit?

Zodra je onder behandeling van Clarity valt zal er periodiek overleg plaats vinden tussen de regiebehandelaar, behandelaren en medewerkers die betrokken zijn bij de zorgverlening, om het zorgplan en de voortgang van de uitvoering daarvan te volgen en waar nodig bij te stellen.

Ben je doorverwezen door een andere instelling zal ook met deze instelling overleg plaats vinden. Ben je door Clarity doorverwezen naar een andere instelling zal ook daarmee overleg plaats vinden. Ook zal er periodiek overleg zijn met de eventuele naastbetrokkenen van de zorgaanvrager.

 

Frequentie

Het periodiek overleg is afhankelijk van de aard van de klachten/problemen. Als basis houdt Clarity   het volgende aan:

  • Zorgaanvrager onder behandeling van Clarity, dan is dat wekelijks
  • Zorgaanvrager doorverwezen door een andere instelling is dat in overleg met die instelling
  • Overleg met eventuele naast betrokkenen is op verzoek, bij voorkeur wekelijks.

 

Van ieder overleg worden verslagen bijgehouden die deel uitmaken van het dossier van de zorgaanvrager.

 

Evaluatie met jou

Met de jou zal er bij voorkeur wekelijks worden overlegd of de hulp en de eventuele therapieën voldoen. Dit kan in een persoonlijk overleg plaats vinden maar ook via E-Health.

Dit overleg vindt plaats tussen jou en je eerste aanspreekpunt, de counselor.

De counselor heeft tijdens dat wekelijkse overleg rapportage ontvangen van alle behandelaren en medewerkers die bij de behandeling en zorg van de zorgaanvrager betrokken is. Bij de evaluatie staan het zorgplan, de klachten van jou en je ervaringen centraal. Van deze evaluaties worden verslagen bijgehouden die deel uitmaken van jouw dossier.

 

Behandelmethoden

Intake
Zorgplan
Nazorg

 

Bezoek onze locatie: 
Europaweg 2b, 8181 BH Heerde

Bel ons:
0578-750229
06-23874757

Doneren:

NL03TRIO 0379293846

Stuur ons een mail:

info@clarityverslavingszorg.nl
Openingstijden:
op afspraak
© 2019 clarityverslavingszorg.nl All Rights Reserved | Design by Copycentre Epe