Bezoek onze locatie:
Europaweg 2b
8181 BH Heerde
Bel ons:
0578-750229
06-23874757
Stuur ons een mail:
Openingstijden:
op afspraak
Doneren:

NL03TRIO 0379293846

Alcoholverslaving

Clarity heeft wel een eigen specialisme en dat is de alcoholverslaving.

In de optiek van Clarity is deze verslaving een onderschatte verslaving, terwijl deze verslaving de grootste verslaving is die er bestaat en zolang het nuttigen van alcohol legaal is zal dit probleem zich voort blijven doen.

Cijfers en trends alcoholverslaving

 • Acht op de tien Nederlanders drinken, nog tot op hoge leeftijd. Pas vanaf 75 jaar neemt het aantal drinkers af.
 • Het percentage 18- tot 25-jarigen dat alcohol gebruikte in 2016 was 86 procent.
 • Het aantal cliënten bij de verslavingszorg met een alcoholprobleem schommelt de afgelopen tien jaar rond hetzelfde niveau. Het aandeel van personen van 55 jaar en ouder stijgt.
 • In 2016 waren er 791 meldingen van alcohol gerelateerde ziekenhuis opnames van jongeren onder de 18 jaar. In minstens 550 gevallen ging het om alcoholvergiftiging.
 • In het werkgebied van Clarity is het gemiddelde percentage van 19-plussers dat meer drinkt dan het GR-advies (GR= Gezondheidsraad) 61,2 procent.
 • In 2014 stierven er 882 mensen door alcohol als primaire doodsoorzaak.
 • Van alle leerlingen van 12 tot en met 16 jaar in het voorgezet onderwijs heeft 45% ooit alcohol gedronken en onder deze groep jongeren komt dronkenschap regelmatig voor. 23% was één keer dronken per maand.

 

Maatschappelijke kosten

Alcoholgebruik kost de Nederlandse samenleving jaarlijks 2,3 tot 2,9 miljard euro. Dat blijkt uit een uitvoerig kosten-batenanalyse van het RIVM.

De totale kosten bedroegen in het peiljaar 2013 8,1 miljard, maar daar staan volgens het RIVM zo’n 5,5 miljard aan baten tegenover. Dat zijn de accijnzen die de overheid ontvangt door verkoop van alcohol. Vroegtijdige sterfgevallen zijn met 2,1 miljard euro verantwoordelijk voor de grootste kostenpost. Productiviteitsverliezen volgen met

1,9miljard op de voet. Met name de tien uren per jaar waarin Nederlanders er als gevolg van alcohol op hun werk de aandacht niet bij hebben, of helemaal niet kunnen werken, zorgen hiervoor.

 

Specialisme

Clarity biedt hulp bij diverse verslavingen wat wil zeggen dat iedere zorgaanvrager met wat voor verslaving dan ook, in beginsel altijd bij Clarity terecht kan.

De psycholoog van Clarity en tevens de regiebehandelaar, onderzoekt welke zorg de aanvrager nodig heeft en zal dan beoordelen of de zorgaanvrager een traject bij Clarity kan starten, of dat er eerst moet worden doorverwezen naar gespecialiseerde zorg in bijvoorbeeld een kliniek waarmee Clarity  nauw samenwerkt.

De zorgaanvrager waar Clarity zich op richt is voornamelijk de alcoholist en de zorgaanvrager die problemen heeft met alcoholgebruik. Daarnaast wordt er ook gepaste hulp aangeboden aan de eventuele naastbetrokkenen die de problemen en gevolgen van het handelen van de alcoholist van nabij meemaken en daar mee belast zijn. De hulp die zal worden geboden is derhalve afgestemd op de gehele problematiek van en rond de zorgaanvrager en zijn eventuele naastbetrokkenen.

 

Waarom alcoholisme?

Roken en drinken is (nog steeds) niet weg te denken uit de maatschappij. Het doen van beide, is normaal, is gesocialiseerd. Dat denken de meeste mensen! Het roken lijkt af te nemen maar het drinken neemt zeker nog niet af en zal naar verwachting meer worden. Minder mensen gaan meer drinken! Alcoholgebruik is heel gewoon in onze samenleving en overmatig gebruik komt helaas regelmatig voor!

Het ontstaan van de problematiek met roken en alcoholgebruik loopt vaak parallel.

Wat kan Clarity de doelgroep bieden?

In de fase van stap 1 en 2 is een goede voorlichting en preventie een heel belangrijk wapen in de strijd tegen overmatig alcoholgebruik. Clarity kan vanuit haar expertise en ervaringen aansprekende voorlichting geven op scholen, verenigingen en bedrijven. In de fase van stap 3 en 4 kan Clarity nog meer toegespitste voorlichting geven en met de verslaafde en of zijn of haar directe omgeving in gesprek gaan om oplossingen te onderzoeken. Wanneer uit onderzoek is gebleken dat de zorgaanvrager geschikt is voor begeleiding en/of behandeling, kan SCV diverse therapieën en begeleiding aanbieden. (zie therapieën)

 

 

Alcoholproblematiek.

Wat is problematisch alcoholgebruik en wat is alcoholverslaving?

Met de verzamelnaam alcoholproblematiek worden zowel het problematisch alcoholgebruik alsook alcoholverslaving bedoeld. Problematisch alcoholgebruik is het drinkpatroon dat leidt tot lichamelijke, psychische of sociale problemen. Zodra dit problematische patroon van alcoholgebruik leidt tot afhankelijkheid of psychische problemen spreken we van een verslaving. Het is dan niet alleen de hoeveelheid alcohol die iemand drinkt die de doorslag geeft maar ook kenmerkend is dat de persoon de grip verliest op zaken als gezondheid, werk, financiën en gezin.

 

Problematisch alcoholgebruik en de oorzaken.

Eén van de oorzaken van problematisch alcoholgebruik is een zekere aanleg tot het ontwikkelen van (alcohol)verslaving. Deze aanleg kan uitmonden in een alcoholverslaving door diverse factoren, bijvoorbeeld:

 • Alcoholproblemen in de familie
 • Omgaan met vrienden die (overmatig)alcohol gebruiken
 • Het hebben van andere aandoeningen (waaronder ADHD, angst en depressie)
 • Ruime beschikbaarheid van alcohol
 • Traumatische ervaringen in het verleden
 • Ingrijpende gebeurtenissen (echtscheiding, overlijden van een dierbare, verlies van werk)

Alcoholgebruik komt regelmatig voor onder jongeren. Uit recente cijfers blijkt dat 27% van de jongeren tussen de 12 en 16 -jarige leeftijd maandelijks alcohol drinkt. Echter is het moeilijk om aan te geven wanneer sprake is van problematisch alcoholgebruik. Daarom spreken we van risicovol alcoholgebruik. Risicovol alcoholgebruik is de mate van gebruik waarbij een jongere het risico loopt te gaan disfunctioneren in zijn dagelijkse leven, een verslaving te ontwikkelen of in zijn algehele ontwikkeling gestoord kan worden. Het ‘binge drinken’ is daar helaas een slecht voorbeeld van, waarbij in een tijdbestek van 2 uur meer dan 6 glazen alcoholhoudende drank wordt genuttigd. Hierbij ontstaat het risico om in een ‘alcoholcoma’ te raken, een coma als gevolg van overmatig alcoholgebruik. Ook lijkt dit een nadelig effect te hebben op de ontwikkeling van de hersenen. In 2015 belanden 931 minderjarige jongeren door riskant alcoholgebruik in het ziekenhuis. Het aantal jongeren dat na opname een ernstige alcoholvergiftiging bleek te hebben blijft jaarlijks stijgen met 27 %. Bijna net zoveel jongens als meisjes belanden in het ziekenhuis. Gemiddeld waren de jongeren drie uur buitenwesten. Ze hadden tenminste 6- tot 10- glazen alcohol gedronken. Heel vaak is dit sterke drank en of mixdrank. Bij ouderen, en dan vooral bij 55-plussers, komt het vaker voor dat ze meer dagen in de week, en vaker dagelijks, meer drinken dan volwassenen jonger dan 55 jaar. De oorzaak ligt in het feit dat ouderen vaak meer geld en vrije tijd hebben en komen heel vaak in situaties waarin het drinken van alcohol normaal gevonden wordt. Deze groep ouderen kunnen eerder problemen krijgen met alcoholgebruik, doordat bepaalde problemen bij ouderen vaker voorkomen, bijvoorbeeld:

 • Eenzaamheid
 • Isolement
 • Problemen met zingeving
 • Problemen met invulling van tijd
 • Stress
 • Financiële problemen
 • Lichamelijke problemen
 • Ingrijpende gebeurtenissen (scheiding of overlijden van een dierbare)
 • Slaap en pijnklachten
 • Gedwongen verhuizing

Ouderen hebben steeds minder eenheden alcohol per dag nodig om toch een alcoholprobleem te hebben. Omdat de stofwisseling bij ouderen langzamer is, is dezelfde hoeveelheid alcohol schadelijker op hogere leeftijd in vergelijk met iemand van een jongere leeftijd. Uit gegevens van het CBS blijkt dat 10 % van de 55- tot 65- jarige drinkers tot de zware drinkers behoort. Omdat ouderen alcohol minder goed kunnen verdragen, is dit probleem in werkelijkheid waarschijnlijk omvangrijker.

 

 

Behandelmethoden

Intake
Zorgplan
Nazorg

 

Bezoek onze locatie: 
Europaweg 2b, 8181 BH Heerde

Bel ons:
0578-750229
06-23874757

Doneren:

NL03TRIO 0379293846

Stuur ons een mail:

info@clarityverslavingszorg.nl
Openingstijden:
op afspraak
© 2019 clarityverslavingszorg.nl All Rights Reserved | Design by Copycentre Epe